Hlasováni Spolu za lepší 11 - Spolu za lepší 11

Hlasováni Spolu za lepší 11

1. Pro připomenutí. Nejprve hlasujete o osmi MALÝCH návrzích. Mezi můžete rozdělit své 3 kladné a 1 záporný hlas. Vždy maximálně jeden hlas pro jeden návrh. Negativní hlasy můžete (ale nemusíte) využít až po využití části kladných hlasů.
Na konci stránky klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

Je vyžadováno SMS ověření