Hlasování - Tvoříme Turnov

Hlasování

1. Pro připomenutí. Mezi uvedenými 11-ti návrhy Tvoříme Turnov můžete rozdělit své 4 kladné a 2 záporné hlasy. Vždy maximálně jeden hlas pro jeden návrh. Negativní hlasy můžete (ale nemusíte) využít až po využití části kladných hlasů. Hlasovaní je určeno občanům Turnova starších 15 let.
Po rozdělení Vašich hlasů můžete odpovědět na několik doplňujících otázek. Prosíme o jejich zodpovězení, pomůžete nám tak s vyhodnocením celého hlasování. Hlasování a doplňující informace zpracovává společnost Agora CE, o.p.s., která zaručuje zachování anonymity Vašeho hlasování.


2. Proč jste se hlasování zúčastnil/a?


3. Odkud jste se o hlasování dozvěděl/a?


4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?


5. Jaký je Váš věk?


6. Jaké je Vaše pohlaví?


7. V jaké části Turnova bydlíte?


8. Máte zájem o zasílání novinek o participativním rozpočtu Tvoříme Turnov?
Pokud ano a ještě jej od Vás nemám, můžete níže uvést svůj kontaktní mail. Váš e-mail nebude Agora CE dále nijak využívat ani spojovat s Vašimi předchozími odpověďmi!

Je vyžadováno SMS ověření