Hlasování 2019 - PRo Mnichovice

1. Pro připomenutí. Mezi uvedených 9 návrhů PRo Mnichovice můžete rozdělit své 3 kladné a 1 záporný hlas. Vždy maximálně jeden hlas pro jeden návrh. Negativní hlasy můžete (ale nemusíte) využít až po využití části kladných hlasů.
Po odeslání hlasování se Vám zobrazí několik doplňujících otázek. Prosíme o jejich zodpovězení, pomůžete nám tak s vyhodnocením celého hlasování. Hlasování a doplňující informace zpracovává společnost Agora CE, o.p.s., která zaručuje zachování anonymity Vašeho hlasování.


2. Proč jste se hlasování zúčastnil/a?


3. Odkud jste se o hlasování dozvěděl/a?


4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?


5. Jaký je Váš věk?


6. Jaké je Vaše pohlaví?


7. Máte zájem o zasílání novinek o participativním rozpočtu PRo Mnichovice?
Pokud ano a ještě jej od Vás nemám, můžete níže uvést svůj kontaktní mail. Váš e-mail nebude Agora CE dále nijak využívat ani spojovat s Vašimi předchozími odpověďmi!

Je vyžadováno SMS ověření

Facebook